Fondul European de Dezvoltare Regionala

Informaţii despre proiectul derulat în cadrul POR 2014 – 2020 (SMIS 113933)

S.C. TEHNO GLASS S.R.L., cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Greierului nr. 56, Județul Bihor, in calitate de beneficiar, derulează, începând cu data de 03.05.2018, proiectul „Diversificarea producţiei prin achiziţie de utilaje la SC TEHNO GLASS SRL din Municipiul Oradea, județul Bihor”, cod SMIS 113933, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 7.566.640,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.516.102,63 lei (3.838.687,24 lei contributie UE si 677.415,39 lei contributie nationala).

Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, Str. Czárán Gyula nr. 28A, Județul Bihor, până cel târziu în data de 31.01.2020.

Obiectivele proiectului sunt: Creșterea capacităţii de producţie pentru sticla prelucrată cu peste 180% în decurs de 2 ani de la momentul finalizării proiectului, prin modernizarea fluxurilor de producţie. Diversificarea producţiei existente prin introducerea unor noi sortimente de produse care nu au mai fost realizate de societate anterior investiţiei, respectiv sticla securizată si sticla laminată. Menţinerea unei rate a rentabilităţii financiare de peste 7% și a unei rate a solvabilităţii generale de peste 4, la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei.

Detalii suplimentare puteţi obţine contactându-ne prin modalităţile menţionate în pagina de contact.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Comments are closed.